בדיחה

פרופסור אוכל בקנטינה של האוניברסיטה, סטודנט התיישב לידו. הפרופסור אומר לו: ציפור וחזיר לא סועדים יחד! טוב, אז אני עף , אומר הסטודנט. הפרופסור ירוק מכעס מחליט לתת לו ציון אפס במבחן הבא, אבל הסטודנט עונה טוב מאוד לכל השאלות שבמבחן. אז הפרופסור מציג לו שאלה” אתה צועד  ברחוב ומוצא שני שקים, אחד מכיל שטרות כסף, השני החכמה, איזה שק תבחר?” ” השק עם השטרות” עונה הסטודנט. ” אני במקומך, הייתי בוחר בחכמה!” “אנשים לוקחים תמיד מה שאין להם” עונה הסטודנט. הפרופסור כולו כועס לוקח את המבחן ורושם “שמוק”  . הסטודנט לוקח את המבחן מתיישב, ואחרי מספר דקות אומר לו” אדוני חתם , אך שכח לתת ציון”!………..