המועצה הישראלית לצרכנות לטובת הצרכנים

מאז תחילת משבר הקוורנה צרכנים רבים  מחכים להשבת כספם בעיקר בתחומי התיירות, התרבות והאירועים, וגני הילדים- שכולם הופסקה פעולתם בשל הוראת משרד הבריאות  והם ממתינים להשבת כספם. מה עושים ? המועצה לצרכנות העלתה מכתבי פניה וכתבי תביעה לשימוש הצרכנים.

המועצה הישראלית לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות

לאור ריבוי התלונות בתחום – המועצה לצרכנות העלתה לאתר המועצה  הנחיות ותבנית מכתב למשלוח לחברה  במקרה של ביטול / דחיית מופע. המכתב מתאים למקרה שבו החברה מחייבת את הצרכן להגיע למופע במועד חדש, שנקבע על ידה ושאינו מתאים לצרכן. במכתב, החברה מתבקשת לפעול בהתאם להמלצות משרד המשפטים ולמסור לצרכן שובר זיכוי שאותו הוא יוכל לממש במהלך 12 חודשים, ובמקרה שהצרכן לא יממש את שובר הזיכוי במהלך 12 חודשים, הוא יהיה זכאי להחזר כספי מלא.

לנוחיותכם, באתר של המועצה הישראלית לצרכנות מצורפים מכתבים רלוונטיים להורדה ושליחה לבית העסק בנוגע למשבר הקורונה. אנו ממליצים מאוד לקרוא את המדריכים הרלוונטיים בטרם שליחת המכתב לבית העסק. 

עופר מרום מנכ”ל המועצה לצרכנות אומר כי “ככלי נוסף לסיוע לצרכנים מעבר לטיפול פרטני בתלונות,  חיברנו עבורם בתקופה מורכבת תבנית ניסוח הן לבית העסק והן כתבי תביעה הכוללים  את כל המידע הרלוונטי והמשפטי  הנחוץ על מנת להשיב לו את מלוא זכויותיו  על פי החוק, וזאת על מנת להקל על הצרכן בבואו לממש את זכויותיו”

פניה לחברת הכרטיסים במקרה של ביטול / דחיית מופע עקב התפרצות נגיף הקורונה
במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות רבות של צרכנים שהזמינו כרטיסים לאירועי תרבות שבוטלו, או נדחו בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. בהתאם לנמסר בתלונות, חברת הכרטיסים הודיעה לצרכנים כי מועד ההופעה בוטל, או נדחה למועד אחר והכרטיס שרכשו תקף למימוש במועד החדש שנקבע.
צרכנים שלא מעוניינים, או לא יכולים להגיע למופע במועד החדש שנקבע על ידי החברה, וביקשו לבטל את העסקה ולקבל את כספם בחזרה נדחו על ידי החברה ופנו לסיוע של המועצה הישראלית לצרכנות.
עמדת המועצה הישראלית לצרכנות
לעמדת המועצה, ביטול או דחיית מופע מהווים שינוי מהותי של הסכם ההתקשרות בין הצדדים והפרת החוזה על ידי החברה, ובמקרה זה של ביטול עקב כוח עליון, הצרכן רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא, כקבוע בסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל”ה-1970. לבית המשפט הסמכות לדון האם בנסיבות העניין עומדת לצרכן טענת סיכול והאם הצרכן זכאי לקבל החזר כספי מלא:
פטור בשל אונס או סיכול החוזה

  1. (א)  היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

(ב)  במקרים האמורים בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו.
המלצת משרד המשפטים
ביום 7.7.2020, פורסמו המלצות משרד המשפטים בנוגע להשפעות משבר הקורונה על קיום חוזים. בהתאם להמלצות משרד המשפטים לגבי שוק מופעי התרבות, מציע משרד המשפטים, לשקול הסדר משפטי זמני (הוראת שעה) לפיו יינתן לצרכן שרכש כרטיס למופע שבוטל – שובר זיכוי למופע אחר, הניתן למימוש במשך 12 חודשים. בתום התקופה, אם הצרכן לא מימש את שובר הזיכוי, הוא יהיה זכאי להחזר כספי מלא. ההמלצות התקבלו לאור הסדרים מקבילים שאומצו בחו”ל.
סיכום
על אף שלבית המשפט הסמכות להורות בנסיבות של סיכול על השבה כספית מלאה, ייתכן שבית המשפט יאמץ את המלצות משרד המשפטים ויורה על מתן שובר זיכוי למימוש במשך 12 חודשים, כשבתום התקופה, במקרה שהכרטיס לא מומש, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי מלא.
המועצה סבורה שעל העוסקים לפעול בהתאם להמלצות משרד המשפטים, וכי יש לאפשר לצרכן לבחור מחדש בעצמו במופע ובמועד המתאים לו ואל לחברה לכבול אותו למועד שנקבע על ידה. ככל שהצרכן לא יבחר מופע במהלך 12 חודשים ולא יממש את הזיכוי, על החברה להחזיר לו את התמורה המלאה ששילם עבור הכרטיס.
המועצה הישראלית לצרכנות הכינה עבורכם מכתב שתוכלו למלא ולשלוח לחברת הכרטיסים בבקשה לקבל כרטיס חלופי למימוש לבחירתכם לפי בקשתכם, ולא למועד שנקבע על ידי החברה, וככל שלא תממשו את שובר הזיכוי במהלך 12 חודשים, תהיו זכאים להחזר כספי מלא.
תחום התיירות – כתב תביעה לדוגמא בגין ביטול טיסה על ידי חברת התעופה – מומלץ לקרוא את המדריך בקישור זה בטרם ההורדה מילוי הטופס.
מעונות וגנים פרטיים – כתב תביעה לדוגמא נגד משפחתונים וגני ילדים בגין אי החזרת כספים – מומלץ לקרוא  את המדריך בקישור זה בטרם ההורדה ומילוי הטופס.
לימודים וקורסים – נוסח בקשה להשבת תמורה על קורסים בחברת ‘וול סטריט’ – מומלץ לקרוא  את המדריך בקישור זה בטרם ההורדה ומילוי הטופס.
מופעים – בקשה להחזר כספי בגין ביטול מופע במועדון ‘זאפה’ – מומלץ לקרוא את המדריך בקישור זה בטרם ההורדה ומילוי הטופס.
בידור ופנאי – בקשה לזיכוי למימוש במהלך 12 חודשים בעקבות ביטול או דחיית אירוע בידור ופנאי – מומלץ לקרוא את המדריך בקישור זה בטרם ההורדה ומילוי הטופס.
 

כתיבת תגובה