מורה נבוכים להגדרה ברשות המיסים – גזור ושמור

פוטרת או יצאת לחל”ת? עברת “הסבה מקצועית” לשליחויות? כדאי לך לדעת מהם הכללים החשבונאיים החלים עליך, כי בימים אלו נדרש לדווח לרשות המיסים על היקף התקבולים השנתי ומה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.

רו"ח אריאל פטל (צילום: רונן מחלב)
רו”ח אריאל פטל (צילום: רונן מחלב)

מאת: רו”ח אריאל פטל.
הפריחה הגדולה ביותר העלייה הרבה ביותר של מקצועות הדרושים בזמן הקורונה שייכת ללא ספק למקצוע השליחים. אנשים רבים שמצאו את עצמם מחוסרי עבודה, פנו לאפיק זה, שנהנה בימים אלו מעדנה מקצועית וכלכלית.
בתחום המשלוחים קיימת הבחנה בין השליחים השכירים הנהנים מהכנסה קבועה מטעם החברה ומולם את השליחים במעמד הפרילנס העצמאיים בחברת השליחויות מהגדולות בישראל בשלב זה וולט.
שם נדרשים השליחים המצטרפים לחברה (ואף עומדים ברשימת המתנה להתקבל) לפתוח תיקי עוסקים ברשויות המיסים כעצמאים לכל דבר ועניין.
שכירים רבים ההופכים להיות עצמאים אינם מודעים להבחנה שבין עוסק פטור לעוסק מורשה ולסכומים הרלוונטיים לכך ולעיתים עושים זאת עצמאית ומביאים בסופו של דבר לחישוב הכנסות לא נכון ואף קנסות.
במקרים רבים, פותחים העוסקים שלא היו עד כה עצמאים תיק במסלול עוסק פטור (מה שהיה עוסק זעיר בעבר) כאשר הם אינם מודעים כלל להשלכות של כך ולעצם העובדה כי תוך מספר חודשים קצר הם יעברו את התקרה הנדרשת ואז ידרשו לתיקונים מקצועיים או בסופה של השנה לתשלום קנסות.
לדברי רו”ח אריאל פטל, חבר קבוצת אליוט רואי חשבון ומרצה לביקורת וחשבונאות במכללה למינהל: בחודש ינואר 2021 נדרשים כלל העוסקים הפטורים להצהיר למע”מ על מחזור ההכנסות בשנת 2020. הקורונה דווקא היטיבה עם לא מעט עוסקים פטורים, דוגמת שליחים, אשר היקף הכנסותיהם עלה על התקרה המותרת לעוסק פטור שהיתה 100,491 ₪ בשנת 2020.
עוד הוסיף פטל כי המשמעות היא שאותם עוסקים חייבים לפנות מיוזמתם למע”מ ולשנות את סיווג העוסק מפטור למורשה. השנה, בניגוד לשנים קודמות, מע”מ דורש את הרכב ההכנסות לפי חודשים (לצורך בדיקת זכאות למענקי קורונה) ולא רק דיווח על סכום ההכנסה הכולל. המעבר לעוסק מורשה כרוך בתשלום מע”מ בגין סכום ההכנסה השנתית העולה על 100,491 ₪, אף שהעוסק כלל לא ביצע תמחור ולא הוסיף ללקוחותיו את סכום החיוב העודף.
לדוגמא: מוטי מבצע שליחויות מזה מספר שנים כעוסק פטור, אלא שבשנת 2020 כמות המשלוחים עלתה משמעותית וההכנסה החודשית מתחילת משבר הקורונה עלתה על 15,000 ₪ בחודש. ההכנסה השנתית של מוטי, שלא הסתייע עד כה ברואה חשבון, הסתכמה לכ-170,000 ₪, גבוה בהרבה מתקרת סכום הפטור ממע”מ לעוסק פטור (100,491 ₪) וכעת יסווג כעוסק מורשה, ללא קשר להכנסות בשנת 2021 הבאה עלינו לטובה. מעבר זה כרוך גם בפרוצדורה וגם בחובות נוקשות בהרבה של עוסק מורשה בהשוואה לפטור שחשוב מאוד להכיר.
בנוסף חשוב לזכור כי שלמעבר מעוסק פטור קיימות השלכות נוספות:

  1. חלה חובת דיווח למע”מ אחת לחודשיים במקום אחת לשנה;
  2. יש חובת ביצוע הנהלת חשבונות מדי חודש (דבר שעוסק פטור כלל אינו נדרש לכך);
  3. קיימת חובת ניהול ספרים רחבה יותר בהשוואה לעוסק פטור. כך למשל, עוסק פטור חייב בהפקת קבלות ותיק למסמכי הוצאות בלבד. עוסק מורשה חייב בפנקסים נוספים בהתאם לסוג העיסוק ולכן מוצע להסתייע ברואה חשבון או יועץ מס להכוונה.
  4. הפקת חשבוניות מס וקבלות במקום קבלות בלבד.

“אם כבר הופכים לעוסק מורשה”, מוסיף רו”ח פטל, “חשוב לדעת שניתן לקזז מע”מ מחשבוניות שהתקבלו ממועד המעבר לעוסק מורשה, לכן חשוב לשמור את החשבוניות ולבצע קיזוז כבר בגין תקופת הדיווח דצמבר 2020 שמתבצעת כעת בראשית חודש ינואר.”
לדבריו של פטל, הניסיון מלמד שקיימת אפשרות לפנות למע”מ בתחינה לביטול רוע הגזירה כדי שיאושר סטטוס של עוסק פטור למרות אותה חריגה, אך הסבירות להיענות מנהל מע”מ היא נמוכה. כאשר נימוק מרכזי שעשוי לסייע הוא קיומה של הכנסה חד פעמית שהיתה לעוסק.
רו״ח אריאל פטל, מרצה לביקורת במסלול האקדמי המכללה למינהל וחבר בקבוצת רואי החשבון אליוט ישראל.
 

כתיבת תגובה