Read more about the article שותלים ונשמרים
ילדי כתה ה'2 מבית ספר "הדר" בפתח-תקווה ביום נטיעות. (צילום: אבי פלג)

שותלים ונשמרים

בט"ו בשבט, חג האילנות, יוצאים רבים לגינות, לגנים וליערות לנטוע עצים ולשתול צמחים אחרים. כדי שהיום הזה יעבור ללא צורך במתן טיפול רפואי לשותלים, חשוב לשים לב למספר הוראות בטיחות.

להמשך קריאהשותלים ונשמרים