Read more about the article תערוכת בוגרים
הדר מיץ hadar mitz, שם העבודה- narkis, מיצב וידאו בחלל- הקרנה על פרספקס.

תערוכת בוגרים

הפקולטה לאמנויות המדרשה במכללה האקדמית בית ברל מציגה את תערוכת הסיום של בוגרי מחזור 2014 . אוצרי התערוכה: ארז ישראלי ואלונה פרידברג.

להמשך קריאהתערוכת בוגרים