Read more about the article מחקר חדש קובע: ברזל עד גיל שנתיים
חברת תומר - מוצרים כשרים לפסח (צילום - עידו קימלוב)

מחקר חדש קובע: ברזל עד גיל שנתיים

הפסקת מתן ברזל אחרי גיל שנה מעלה את הסיכון לאנמיה בקרב פעוטות. המסקנה: המשך מתן ברזל מניעתי עד גיל שנתיים,הכנסת מזון מועשר בברזל וביצוע ספירת דם באופן שיגרתי גם בגיל שנתיים.

להמשך קריאהמחקר חדש קובע: ברזל עד גיל שנתיים