Read more about the article הכל על כינים
תרגיל 1- מתיחה

הכל על כינים

כ 75% מילדי ישראל נדבקים בכינמת לפחות פעם אחת בחייהם. קשה מאוד למנוע את ההדבקה בכינמת אך בדיקת השיער על ידי ההורים על בסיס קבוע יחד עם טיפול מתאים בשעת הצורך, יוכלו לסייע בהדברה. איך לשמור על היגיינת הראש?

להמשך קריאההכל על כינים