Read more about the article המועצה האזורית בני שמעון זכתה בפרס יחידת נוער מצטיינת ארצית
שירות משמעותי מסע י''ב (צילום: המועצה האזורית בני שמעון)

המועצה האזורית בני שמעון זכתה בפרס יחידת נוער מצטיינת ארצית

יחידת הנוער של המועצה האזורית בני שמעון זכתה בהצטיינות הארצית בפרס יחידת נוער מצטיינת מטעם המרכז לשילטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות. הפרס יוענק למנהלי היחידה ולראש המועצה ע"י השלטון המקומי…

להמשך קריאההמועצה האזורית בני שמעון זכתה בפרס יחידת נוער מצטיינת ארצית