Read more about the article המועצה הישראלית לצרכנות לטובת הצרכנים
המועצה הישראלית לצרכנות

המועצה הישראלית לצרכנות לטובת הצרכנים

מאז תחילת משבר הקוורנה צרכנים רבים  מחכים להשבת כספם בעיקר בתחומי התיירות, התרבות והאירועים, וגני הילדים- שכולם הופסקה פעולתם בשל הוראת משרד הבריאות  והם ממתינים להשבת כספם. מה עושים ?…

להמשך קריאההמועצה הישראלית לצרכנות לטובת הצרכנים