Read more about the article 2016 שנה פורייה
האגודה הישראלית לחקר הפוריות

2016 שנה פורייה

שיא של 37,270 מחזורי טיפולי הפרייה מדווחים בשנת 2016 לעומת 33,447, מחזורי הטיפול של שנת 2015 וכן 25,576 מחזורי טיפול לשנת 2014.  31.3% מטיפולי הפוריות בישראל בקרב נשים מתחת לגיל 35…

להמשך קריאה2016 שנה פורייה