Read more about the article ואלה שמות – מילה של “אמא נגה”
ואלה שמות

ואלה שמות – מילה של “אמא נגה”

"ואלה שמות" אסופה אלטרנטיבית, לאותיות נ.ש.מ.ה עם משמעות אישית, שיזם משה מנילביץ הכוללת גם היא פסוקים לאותיות ה א'-ב'. מרגש :) מילה של "אמא נגה". בראש חודש אלול ובמהלכו עד…

להמשך קריאהואלה שמות – מילה של “אמא נגה”