Read more about the article חופשת לידה לאבות
כרית חימום

חופשת לידה לאבות

ברוב של 29 בעד מול 0 מתנגדים עבר היום בקריאה טרומית הצעת החוק של ח"כ אורי אריאל - חוק "חופשת אבהות" המאפשר לאבות לקחת ימי חופשה לאחר לידת ילדיהם עד שמונה ימים לצורך סיוע ליולדת והתארגנות.

להמשך קריאהחופשת לידה לאבות