Read more about the article חברת "שגיא חישובי ריבית והפחתת עלויות בנקאיות"
אמנון שורץ - מייסד ומנכ"ל החברה

חברת "שגיא חישובי ריבית והפחתת עלויות בנקאיות"

בעל/ת עסק, הידוע לך  מהו התחשיב שלפיו הבנק גובה ממך ריבית? הסבירות שחשבונך מחוייב בגביית יתר היא כמעט ודאית. מילה של אמא נגה..... מאת: שרית כץ מגיל צעיר מאוד כולנו…

להמשך קריאהחברת "שגיא חישובי ריבית והפחתת עלויות בנקאיות"