Read more about the article יש לי חום – חשוב לדעת!!!
מד חום ללא מגע

יש לי חום – חשוב לדעת!!!

אתמול בבוקר הוציא משרד הבריאות הודעה על כך ש"אגף הרוקחות במשרד הבריאות הנחה את בתי המרקחת וחדרי תרופות, להימנע ממכירת מדחום עם כספית בבתי המרקחת, החל מיום 1.1.15" (בשל חשש לרעילות הכספית).

להמשך קריאהיש לי חום – חשוב לדעת!!!