Read more about the article דור ה -YYY : איך נתרגל לעתיד בריבית נמוכה?
(shutterstock)

דור ה -YYY : איך נתרגל לעתיד בריבית נמוכה?

הם מתקשים לקנות בתים, מדלגים בין מספר עבודות – בהן הם עובדים יותר שעות מעמיתיהם באירופה, ומתאמצים לאזן גם את חיי המשפחה. בתוך מירוץ החיים הזה בני דור ה-Y שואפים…

להמשך קריאהדור ה -YYY : איך נתרגל לעתיד בריבית נמוכה?