Read more about the article הילדים של היום שומרים על המחר
קטיף נוריות בקדמה (צילום: ענבל עלמה בצר)

הילדים של היום שומרים על המחר

חשיבות השמירה על איכות הסביבה זוכה ליותר ויותר פופולאריות בשנים האחרונות ולהבנה כי התפקיד מוטל בראש ובראשונה עלינו, תושבי כדור הארץ.

להמשך קריאההילדים של היום שומרים על המחר