Read more about the article כך נשמור על עור הפנים בקיץ
סדרת רטיניו פלוס של דוקטור עור קרדיט (צילום :מוטי פישביין)

כך נשמור על עור הפנים בקיץ

הקיץ כבר כמעט כאן ועימו נזקים שעלולים להיווצר לעור כתוצאה מהחשיפה המתמדת לשמש. חשיבות השמירה על עור הפנים בתקופת הקיץ היא רבה במיוחד לצורך מניעת ומזעור פגמים ופגיעות אפשריות בעור הפנים.

להמשך קריאהכך נשמור על עור הפנים בקיץ