Read more about the article "מאחורי הגדר" מילה של "אמא נגה"
מאחורי הגדר, תאטרון פסיק

"מאחורי הגדר" מילה של "אמא נגה"

" מאחורי הגדר" מאת המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק מספר סיפור אהבה מרתק ומרגש הנרקם בין בנם היחידי של משפחה יהודית וביתם האסופית של משפחה גוייה. מילה של "אמא נגה".

להמשך קריאה"מאחורי הגדר" מילה של "אמא נגה"